Amersfoort RHBS/MMS 1952-54
Een paar scans van het schoolkrantje "Flits!" e.a.

Onderstaande scans zijn niet heel systematisch , sommige zijn dubbel .
Ik heb slechts enkele nummers van Flits gescand ,
meer nummers kan ik op verzoek scannen (mail leo @ horowitz. nl),
(ik kan ze ook meenemen op reunies van de rv hbs-mms-amersfoort)
ik heb nog de nummers van
Flits 1952-53 no. 1 - 7 en 10 (no.1 is Flits52nov.)
Flits 1953-54 no. 1 - 7 (no.2 is Flits53nov. en No.7 is Flits54juni)
Flits interscholair tournooi nummer van 1954
alsmede Boekenlijsten van 1950 - 1953/54

Flits52cover.jpg
Flits52novp1.jpg
Flits52novp2v.jpg
Flits52novp4v.jpg
Flits52novp6v.jpg
Flits52novp8v.jpg
Flits52novp10v.jpg
Flits52novp12.jpg
F54GaasbPuzzel.jpg
Flits53cover.jpg
Flits53novp1.jpg
Flits53novp2v.jpg
Flits53novp4v.jpg
Flits53novp8.jpg
Flits54cover.jpg
Flits54junp1.jpg
Flits54junp2v.jpg
Flits54junp4v.jpg
Flits54junp6v.jpg
Flits54junp8.jpg
FJ54p8dub.jpg
AankBal1.jpg
AankBal2.jpg
F54klaaseav.jpg
F54Deb1lh.jpg
F54Deb2lh.jpg
F54DebIndon.jpg
F54DebScholenAm.jpg

Potkok53p1laag.jpg
Pottenkok53p1.jpg
Pottenkokers53p1.jpg
Pottenkokers53p2.jpg
Pottenkokers53p3.jpg
Pottenkokers53p4.jpg
Pottenkokers53p5.jpg
Pottenkokers53p6.jpg
Pottenkokers53p7.jpg
Pottenkokers53p8.jpg
Pottenkokers53p9.jpg
Pottenkokers53p10.jpg
Pottenk53Gaasbeek.jpg
Pottenkokers54p1.jpg
Pottenkokers54p2.jpg
Pottenkokers54p3.jpg
Pottenkokers54p4.jpg
Pottenkokers54p5.jpg
Pottenkokers54p6.jpg
Pottenkokers54p7.jpg
Pottenk54Zaalberg.jpg

BoeklijstVoorblad52.jpg
BoeklDubbel52p10.jpg
Boekenlijst52p6v.jpg
Boekenlijst52p8v.jpg
Boekenlijst52p10v.jpg
Boekenlijst52p12v.jpg
Boekenlijst52p14v.jpg
Boekenlijst52p16v.jpg
Boekenlijst52p18v.jpg
Boekenlijst52p20.jpg
Lesuren51.jpg
briefJuli53.jpg
Personeel52.jpg
Personeel53.jpg
NamenKlas1B1949.jpg

____________
(last change of this page 2016/04/18)